Журавненська селищна рада
Львівська область, Стрийський район

Регламент селищної ради

Фото без опису

Україна

ЖУРАВНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ сесія  VІІІ  демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 грудня 2020  року № 2-24

 

Про  затвердження Регламенту  Журавненської 

селищної ради VIII скликання 2020-2025 років

    Розглянувши та обговоривши проєкт Регламенту Журавненської селищної ради, керуючись підпунктом 1 частини 1 статті 26, пунктами 13, 14 статті 46, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Журавненська селищна рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Регламент Журавненської селищної ради VIII скликання 2020 – 2025 років згідно Додатку.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, молодіжної політики, спорту, соціального захисту населення,  законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики (Р.Артемчук).

Селищний голова                                                          Василь ВІТЕР

 

Регламент Журавненської селищної ради VIII скликання 2020 – 2025 років (завантажити)

 

 

Фото без опису

Україна

ЖУРАВНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія  VІІІ  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 березня 2023  року № 23-7

 

Про внесення змін до Регламенту

Журавненської селищної ради

VIII скликання 2020-2025 років

 

На підставі рішення 2 сесії Журавненської селищної ради VIII скликання від 24.12.2020 № 2-24 «Про затвердження Регламенту Журавненської селищної ради VIII скликання 2020-2025 років», відповідно до статей 10, 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування», беручи до уваги, що на території України у зв’язку з повномасштабною агресією Російської Федерації Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 2102-IX «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, з метою необхідності розгляду та дотримання вимог участі кількісного складу при голосуванні питань порядку денного пленарних засідань ради в дистанційному режимі на період дії особливого правового режиму у випадку збройної агресії чи загрози нападу, участі депутатів селищної ради VIII скликання у: бойових діях перебування на службі у Збройних силах України чи інших військових формуваннях; заходах, пов’язаних із волонтерством; забезпечення безпеки депутатів та працівників ради у зв’язку із інтенсивними обстрілами території територіальної громади; у зв’язку із руйнуванням приміщення ради тощо, враховуючи висновки постійних депутатських комісій селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити, що на період дії правового режиму воєнного стану, пленарні засідання Журавненської селищної ради можуть проводитися у повністю чи частково дистанційному режимі в умовах воєнного стану.
  2. Внести зміни до Регламенту Журавненської селищної ради VIII скликання 2020-2025 років (надалі – Регламент), затвердженого рішенням 2 сесії Журавненської селищної ради від 24.12.2020 № 2-24, що додаються.
  3. Розділ 12 «Прикінцеві положення» Регламенту вважати «Розділ 13. «Прикінцеві положення»».
  4. Селищному голові (Василь ВІТЕР) та секретарю (Ярослав БАШТА) Журавненської селищної ради забезпечувати організацію засідань ради у дистанційному режимі.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування, житлово-комунального господарства, екології (Петро ЛИЗАК).

Селищний голова                                                    Василь ВІТЕР

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 23 сесії

Журавненської селищної ради

VIII скликання

від 23.03.2023 № 23-7

 

_______________ Василь ВІТЕР

 

Зміни до Регламенту Журавненської селищної ради

VIII скликання 2020-2025 років

 

  1. Статтю 15 «Пленарне засідання ради» розділу 12 «Сесія ради» доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7. Пленарні засідання ради, засідання постійних та інших комісій ради можуть проводитися у частково та/або повністю дистанційному режимі у випадках та відповідно до порядку  визначених цим Регламентом.».

  1. Доповнити Регламент новим розділом такого змісту:

«РОЗДІЛ 12

Порядок проведення засідань ради у повністю та/або частково дистанційному режимі в умовах воєнного стану

Стаття 71. Загальні положення

1. З міркувань безпеки на період дії правового режиму воєнного стану (на період дії правового режиму надзвичайної ситуації; для термінового усунення наслідків надзвичайних ситуацій; з метою забезпечення безпеки депутатів та працівників ради у зв’язку із інтенсивними обстрілами території територіальної громади; у зв’язку із руйнуванням приміщення ради; участі депутатів селищної ради VIII скликання у: бойових діях, перебування на службі у Збройних силах України чи інших військових формуваннях; заходах, пов’язаних із волонтерством) засідання Журавненської селищної ради Стрийського району Львівської області можуть проводитись частково та/або повністю дистанційно в режимі відеоконференції (далі – дистанційні засідання).

2. На засідання ради у частково та/або повністю дистанційному режимі, як правило, виносяться питання забезпечення функціонування громади, у тому числі – організації бюджетного процесу, оборони, вирішення гуманітарних та безпекових питань, подолання наслідків збройної агресії,  та інші невідкладні питання.

У частково та/або повністю дистанційному режимі не розглядаються питання, що передбачені пунктами 4 і 16 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування» та потребують таємного голосування, а також питання спрямовані на відчуження та передачу в оренду майна територіальної громади та її комунальних підприємств, що не пов’язані із реалізацією заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та заходів правового режиму воєнного стану.

3. Частково та/або повністю дистанційні засідання проводяться на підставі розпорядження селищного голови, а у разі його відсутності або невмотивованої відмови – секретарем ради, а у випадках, передбачених частиною 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - депутатами ради, які становлять не менш як одну третину від її загального складу, або постійною депутатською комісією ради з гуманітарних питань, молодіжної політики, спорту, соціального захисту, законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

З урахуванням обставин, селищним головою (у разі його відсутності – головуючим на засіданні) може бути прийняте рішення про роботу у частково та/або повністю дистанційному форматі протягом певного періоду або про необхідність проведення дистанційного засідання одноразово.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку доступу до трансляції частково та/або повністю дистанційного засідання селищної ради. Рішення про частково та/або повністю дистанційного засідання розміщується на офіційному веб-сайті селищної ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу депутата.

3. Проєкти рішень селищної ради із супровідними документами готуються, оприлюднюються та розглядаються у встановленому законодавством порядку. Проєкти рішень ради із супровідними документами разом з порядком денним частково та/або повністю дистанційного засідання надсилаються депутатам ради не менше ніж за 24 години, якщо інше не передбачено но законодавством.

4. Організація проведення частково та/або повністю дистанційного засідання покладається на секретаря Журавненської селищної ради. Для організації дистанційного засідання використовується програмне забезпечення «Zoom» або «Google Meet». Посилання на дистанційне засідання направляється його учасникам не пізніше ніж за 24 години до початку засідання на офіційну електронну пошту разом із проєктами відповідних рішень та порядком денним частково та/або повністю дистанційного засідання.

5. Використовувані в дистанційному засіданні сесії ради технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та/або звуку. Учасникам дистанційного засідання має бути забезпечена можливість чути та бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати безперешкодне голосування та реалізовувати їх права, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

6. У дистанційному засіданні Журавненської селищної ради беруть участь селищний голова, секретар селищної ради, депутати селищної ради та інші особи, присутність яких визнана селищним головою, Журавненською селищною радою необхідною. Частина учасників частково та/або повністю дистанційного засідання може брати участь у засіданні безпосередньо в приміщенні ради або іншому приміщенні, де організовується засідання в умовах воєнного стану.

7. Головуючий на дистанційному засіданні селищної ради – селищний голова або секретар селищної ради. Селищний голова веде частково та/або повністю дистанційне засідання з дотриманням вимог Регламенту.

8. Інші питання, пов’язані із проведенням частково та/або повністю дистанційних засідань, регулюються Регламентом Журавненської селищної ради.

Стаття 72. Порядок організації засідання

1. Рішення про проведення частково та/або повністю дистанційного засідання доводиться до відома депутатів і населення через офіційний веб-сайт Журавненської селищної ради не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції частково та/або повністю дистанційного засідання селищної ради.

В умовах воєнного стану в разі розгляду на засіданні ради питань, що містять інформацію, розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, охорони здоров'я населення, захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, може спричинити загрозу виникнення заворушень чи кримінальних правопорушень, а шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні, трансляція частково та/або повністю дистанційного засідання може бути обмежена рішенням селищної ради.

2. Одночасно з оприлюдненням рішення про частково та/або повністю дистанційне засідання селищної ради, таке рішення та проєкти рішень селищної ради із супровідними документами направляються всім депутатам селищної ради на їх офіційні електронні адреси, оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради, якщо інше не передбачено законодавством та/або цим Регламентом.

3. Головуючий на частково та/або повністю дистанційному засіданні відкриває частково та/або повністю дистанційне засідання селищної ради та повідомляє про кількість депутатів, які приєдналися в режимі відеоконференції до участі у частково та/або повністю дистанційному засіданні та безпосередньо беруть участь у засіданні з приміщення ради.

4. Реєстрація, виступи, голосування депутатів селищної ради здійснюється після ідентифікації їх особи під час відеозв’язку та за результатами реєстрації у встановленому цим Регламентом порядку в разі безпосередньої участі  депутатів у засіданні у приміщенні ради. Ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні частково та/або повністю дистанційно, без відеозв’язку під час засідання неможлива.

Результати голосування депутата, які беруть участь у засіданні частково та/або повністю дистанційно, без відеозв’язку не зараховуються.

2.5. Дистанційне засідання є повноважним, якщо у ньому бере участь як безпосередньо в приміщенні ради, так і частково та/або повністю дистанційно разом більша половина депутатів селищної ради від її загального складу. Про повноважність частково та/або повністю дистанційного засідання в протоколі робиться відповідна відмітка та повідомляється присутнім на частково та/або повністю дистанційному засіданні депутатам селищної ради.

6. Пропозиції, будь-які документи депутатів селищної ради, для їх використання на частково та/або повністю дистанційному засіданні, повинні своєчасно надсилатися лише з їх офіційної електронної пошти або оголошуватися під час виступів на частково та/або повністю дистанційному засіданні.

7. Технічне забезпечення частково та/або повністю дистанційного засідання покладається на головного спеціаліста з інформаційної роботи  та  системного адміністрування відділу документообігу, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю селищної ради, який/а може бути присутнім/ьою на частково та/або повністю дистанційному засіданні, про що оголошується на початку засідання.

Стаття 73. Порядок проведення та прийняття рішень

1. Запис на виступ для депутатів, які беруть участь у засіданні частково та/або повністю дистанційно, здійснюється або шляхом попереднього письмового повідомлення секретаря ради або під час дистанційного засідання, шляхом використання позначки «піднята рука» у відповідній програмі на пропозицію селищного голови записатися на виступ.

Депутати, які безпосередньо беруть участь у засіданні з приміщення ради, здійснюють запис на виступ у загальному порядку передбаченому цим Регламентом

Під час виступу головуючий та депутати можуть здійснювати демонстрацію власного екрану з текстом документу, що обговорюється, для чого їм надаються відповідні технічні можливості технічної службою за вказівкою головуючого.

Для депутатів, які беруть участь у засіданні безпосередньо в приміщенні ради, має бути забезпечено трансляція програми, через яку дистанційно беруть участь депутати, інші учасники засідання.

Для депутатів, які беруть участь у засіданні дистанційно, має бути забезпечено трансляція зображення зали, де знаходяться учасники засідання, які безпосередньо беруть участь у засіданні в приміщенні ради.

2. Голосування на дистанційному засіданні здійснюється депутатами селищної ради особисто і відкрито, шляхом опитування.

 Головуючий на дистанційному засіданні в алфавітному порядку оголошує прізвище, ім’я, по-батькові депутата селищної ради, після чого депутат селищної ради називає своє прізвище, ім’я, по-батькові, номер питання порядку денного та/або назву  проєкту рішення/правки до проєкту рішення, що розглядається, після чого депутат селищної ради особисто здійснює голосування, шляхом зазначення своєї позиції: «ЗА, «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ».

Тривалість голосування кожного з депутатів селищної ради становить не більше як 30 секунд. У разі необхідності, тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим на частково та/або повністю дистанційному засіданні.

Після кожного голосування по питанню порядку денного головуючий на частково та/або повністю дистанційному засіданні встановлює (особисто та/або на підставі інформації наданої визначеним технічним працівником) та оголошує результат голосування, який зазначається у протоколі засідання.

3. Результати поіменного голосування на частково та/або повністю дистанційному засіданні, рішення селищної ради прийняті на дистанційному засіданні, протокол частково та/або повністю дистанційного засідання та оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України.

В разі наявності обґрунтованих застережень щодо безпеки жителів та інфраструктури громади радою під час воєнного стану радою може бути прийнято рішення про обмежений режим оприлюднення рішення ради прийнятого на дистанційному засіданні. Рішення про обмежений режим оприлюднення приймається щодо кожного пункту порядку денного ради окремо.

4. Після завершення розгляду питань порядку денного частково та/або повністю дистанційного засідання селищної ради головуючий на частково та/або повністю дистанційному засіданні оголошує про його закриття.

 

Стаття 74. Оформлення рішення, протоколу

1.   Результати поіменного голосування на частково та/або повністю  дистанційному засіданні, рішення селищної ради прийняті на частково та/або повністю дистанційному засіданні, протокол частково та/або повністю дистанційного засідання підписується секретарем селищної ради та працівником, який/а був/ла присутній/я на засіданні та забезпечували технічну підтримку.

2. Впродовж 24 годин, після проведення частково та/або повністю дистанційного засідання, у разі виникнення будь-яких питань щодо некоректного відображення результатів голосування по питанню порядку денного такого засідання з технічних причин, депутат селищної ради має право письмово звернутися до головуючого на частково та/або повністю дистанційному засіданні з відповідною заявою. Такі заяви, у разі надходження, є невід’ємною частиною протоколу частково та/або повністю дистанційного засідання, та не впливають на встановлені результати голосування.

3. Під час частково та/або повністю дистанційного засідання здійснюється його відеозапис. Відеозапис є невід’ємною частиною протоколу дистанційного засідання та зберігається безстроково. Порядок зберігання записів дистанційних засідань в умовах воєнного стану визначається селищним головою або особою, яка виконує його повноваження (у т.ч. – головуючим на засіданні у разі відсутності селищного голови та секретаря селищної ради).».

Секретар ради                                                                          Ярослав БАШТА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень